Revidering

Vi fick brev från kommunen igår angående vår bygglovsansökan. Tydligen har vår första arkitekt inte mätt bygghöjden rätt, så enligt kommunens bygglovsarkitekt så har vårt hus istället en byggnadshöjd på 4 meter och enligt detaljplanen får den vara max 3,6...