Altan etapp 2

Arbetet fortskrider. Vi är nu färdiga med markarbetet och har fått ramarna på plats. Den sista ramen bygger vi där den ska vara. Nu börjar arbetet med att höja med marksten och kil för att få rätt höjd och lutning. Förhoppningen är att vara klara med altanen till midsommar så att vi kan sitta ute när vi grillar (om vädret tillåter).

Utanför köket.

Utanför köket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utanför flickornas rum

Utanför flickornas rum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utanför köket

Utanför köket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är lediga till helgen och ska försöka ligga i ordentligt.

 

Kommentera